Симулационната игра

View page in language: Bulgarian | English | Finnish | Italian | Lithuanian

 

Проектът „Дигитални мостове“ има за цел да

  • представи на обучаемите набор от практически подходи в детската градина;
  • позволи на обучаемите да придобият важни умения, свързани с описанието, анализа и оценяването чрез рефлексия;
  • позволи на обучаемите да придобият умения, свързани с комуникацията, самостоятелното учене, структурираните дискусии и информационните технологии.

Представянето на моделите за учене, базирано на игри, свързани с Педагогическата рамка и Учебната програма, влияе върху употребата на два основни образователни подхода: активно учене (знанията се придобиват чрез опит), и учене чрез рефлесция (групови дискусии, рефлексия, индивидуално оценяване и т.н.).

За да се наблегне на факта, че обучаемите са активни в симулационното практическо обучение, в графиката са показани етапите на образователния цикъл.

gaming_experience

 

Графика: Обучителният опит в рамките на симулационната практика